Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν αίτηση με τα α
παραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
από 20/2/2024 έως και 6/3/2024, ηλεκτρονικά στο email:
(αίτηση και σκαναρισμένα δικαιολογητικά)
Δείτε την πρόσκληση στο παρακάτω link: