Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν  την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 έως και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, ηλεκτρονικά στο email: syd.elpidazois@gmail.com (αίτηση και σκαναρισμένα δικαιολογητικά) 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – 1 ΘΕΣΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗ ΚΗΠΩΝ