Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από 29/12/2021 έως και 5/1/2022, ηλεκτρονικά στο email: syd.elpidazois@gmail.com (αίτηση και σκαναρισμένα δικαιολογητικά)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Θέσης εργασίας Οδηγού-Γενικών Καθηκόντων