Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από 6/10/2021 έως και 18/10/2021, είτε ηλεκτρονικά στο email: syd.elpidazois@gmail.com (αίτηση και σκαναρισμένα δικαιολογητικά) είτε ταχυδρομικά: Τ.Θ.274 Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης “Ελπίδα Ζωής”, Τ.Κ.45500.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στο παρακάτω link:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ