Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από 18/03/2021 έως και 31/03/2021 στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία-ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ, Ταχυδρομική θυρίδα 274, Νεοκαισάρεια Ιωάννινα. Οι προκηρύξεις των θέσεων, όπου φαίνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής είναι ανηρτημένες στον διαδικτυακό τόπο: www.epirussa.gr και στη σελίδα www.syd-elpidazois.gr.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ