1 ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΥΔ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν  την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από 19/10/2020 έως και 23/10/2020, στην Ταχυδρομική θυρίδα 1024 (Κεντρικό Ταχυδρομείο Ιωαννίνων), και στην επωνυμία Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης “Ελπίδα Ζωής”, Νεοκαισάρεια Ιωαννίνων

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ