1. ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  2. ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
  3. ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑΤΡΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,από 13/07/2020 έως και 16/07/2020 στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία-ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ, Ταχυδρομική θυρίδα 1024, Ιωάννινα. Οι προκηρύξεις των θέσεων, όπου φαίνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής είναι αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο: www.epirussa.gr και στη σελίδα www.syd-elpidazois.gr.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑΤΡΟΥ