1. ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
  2. ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
  3. ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από 10/01/2020 έως και 22/01/2020 στην διεύθυνση ΑΜΚΕ «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» Νεοκαισάρεια, Ταχυδρομική θυρίδα 1024, Ιωάννινα. Οι προκηρύξεις των θέσεων, όπου φαίνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής είναι ανηρτημένες στον διαδικτυακό τόπο: www.epirussa.gr και στη σελίδα www.syd-elpidazois.gr.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ