Διαδικασία ένταξης ωφελούμενων στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Σας επισυνάπτουμε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με τους υποψηφίους ωφελούμενους, καθώς επίσης την Αίτηση και την αναλυτική Διαδικασία Ένταξης των υποψηφίων όπως προκύπτει από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΝΤΑΞΗΣ-ΕΝΟΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ